GRAFIKA 2&3D
Grafika inżynierska, wizualizacje, instrukcje, opisy techniczne...
INŻYNIERIA
Renowacja dokumentacji, wektoryzacja, przerysowywanie.
WIZUALIZACJE
Budowa modeli, rendering produktów, makiety cyfrowe.
PORTFOLIO

INSTRUKCJE MONTAŻU

W oparciu o dane klientów (zdjęcia i opis) przygotwaliśmy obrazkowe instrukcje montażu różnych produktów. W celu wykonania instrukcji przygotowano modele 3D(Zw3D, Blender), następnie każdy kluczowy moment montażu został wyrenderowany do płaskiego obrazu wektorowego. Tak uzyskana baza była następnie uzupełniana w programach ZwCAD i Adobe Illustrator.
Przykłady przygotowanych przez nas instrukcji dla różnych klientów zobaczyc można w postaci plików pdf, do pobrania poniżej.

(6,6 MB) (5,0 MB) (2,7 MB) (10 MB) (1,8 MB) (2,7 MB) (4,5 MB)

REKONSTRUKCJA DOKUMENTACJI Z GOTOWEGO PRODUKTU

W oparciu o rzeczywiste produkty odtworzylismy pełną dokumentacje produkcyjną dla producenta tradycyjnych opraw oświetleniowych. Wykonaliśmy w ramach pracy modele 3D (Zw3D, ZwCAD) wszytskich komponentów opraw, następnie w oparciu o nie wykonaliśmy pełną dokumentacją produkcyjną 2D.
W pliku ".pdf" do pobrania poniżej zobaczyć można przykładowy rysunek rozstrzelony oprawy w izometrii.

(0,5 MB)

DETALIZACJA KONSTRUKCJI

W oparciu o schematy konstrukcyjne oraz wyniki obliczeń dostarczone przez klienta wykonaliśmy pełną dokumentację techniczną dla prefabrykacji zadaszenia ujeżdzalni dla koni. Zakres pracy obejmował wykonanie rysunków zestawieniowych, wszystkich rysunków detalicznych oraz wykonanie zestawienia materiałowego.
W pliku ".pdf" (do pobrania poniżej) zobaczyć można przykładowy rysunek całości konstrukcji w izometrii.

(0,3 MB)

WIZUALIZACJA KONSTRUKCJI

W oparciu o schematy dostarczone przez klienta opracowaliśmy wizualizację rozwiazania mobilnej kotłowni kontenerowej. W zakres prac, oprócz przygotowania wizualizacji (Zw3D), wchodziła również pełna dokumentacja wytwórcza (technologiczna) kotła w oparciu o projekt techniczny dostarczony przez klienta (ZwCAD). W pliku ".pdf" do pobrania poniżej zobaczyć model 3D. Dla pełnej funkcjonalności plik wymaga pobrania i zapisania na komputerze.

(15,5 MB)

WEKTORYZACJA GRAFIKI / ODTWORZENIE DOKUMENTACJI

W oparciu o dokumentację dostarczoną przez klienta (w postaci niskiej jakosci skanów obrazów ".jpg") wykonalismy w pełni edytowalne kopie dokumentacji w postaci wektorowej (".ai", ".dwg"). (Adobe Illustrator, ZwCAD).
W pliku ".pdf" do pobrania poniżej zobaczyć można przykład jakości dokumentacji przed i po obróbce.

(1,5 MB)

DOKUMENTACJA DO CELÓW PREZENTACJI OFERTY

W oparciu o zdjęcia i wytyczne klienta wykonalismy serię rysunków bram ogrodzeniowych, w różnym standarcie i jakości, do momentu uzyskania efektu oczekiwanego przez klienta. W plikach ".pdf" do pobrania poniżej zobaczyć można różne warianty dokumentów.

(0,1 MB) (0,5 MB) (1,8 MB) (1,1 MB)

WIZUALIZACJA PRODUKTÓW

W oparciu o wytyczne i/lub szkice klientów przygotowaliśmy modele 3D (Zw3D, Blender), które następnie wyrenderowalismy dla uzyskania realistycznych wizualizacji (Keyshot).

(1,7 MB) (2,5 MB) (8,0 MB)

O NAS
Zapewniamy mikro- i małym przedsiębiorstwom dostęp do sprawnego, profesjonalnego zaplecza technicznego. Umożliwiamy posiadanie profesjonalnej obsługi biurowej i inżynieryjnej bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów oprogramowania oraz etatowej kadry.
Firma nasza pozwala na rezygnację z kosztownego utrzymywania biura technicznego oraz zapewnienie sobie profesjonalnej dokumentacji wraz z jej stałą aktualizacją.
Umożliwiamy publikację dokumentacji w ogólnie dostępnej formie (zarówno tradycyjnej jak i elektronicznej) oraz umieszczanie informacji o produktach i działalności w Internecie, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów tej operacji.
Nie boimy się żadnego wyzwania, w naszych kompetencjach mieści się.
INŻYNIERIA
GRAFIKA WIZUALIZACYJNA
METODY ANALITYCZNE
USŁUGI
ODTWARZANIE DOKUMENTACJI:
 • skanowanie dokumentacji, oczyszczane z zbędnych elementów, uzupełnianie braków
 • przerysowywanie (ręczne lub zautomatyzowane) dokumentacji do postaci elektronicznej (CAD), AutoCAD, ZwCAD
 • tworzenie dokumentacji w oparciu o istniejące produkty i komponenty
 • tworzenie instrukcji obsługi, instrukcji montażu mebli etc.
 • wydruk dokumentacji na papierze i kalce (do formatu A1)
 • ręczne kreślenie dokumentacji w tuszu na kalce technicznej
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI:
 • projektowanie podzespołów i elementów maszyn
 • projektowanie konstrukcji stalowych nie wymagających uprawnień budowlanych
 • obliczenia mas, pól, środków ciężkosci, określanie zapotrzebowania materiałowego itp.
TWORZENIE MODELI 3D:
 • tworzenie modeli na potrzeby wizualizacji i dokumentacji 3D
 • tworzenie modeli 3D na potrzeby druku 3D, obróbki CNC
WIZUALIZACJA I RENDERING:
 • tworzenie wizualizacji w oparciu o modele własne lub/i powierzone
 • tworzenie tekstur wg. zalecen klienta
 • wizualizacja realistyczna jak i komiksowa na potrzeby instrukcji itp.
 • tworzenie katalogów i ofert - w postaci elektronicznej (strony internetowe, aplikacje on-line)
 • przygotowywanie materiałów do druku, nadzór nad drukiem
TECHNOLOGIE
Stosujemy tylko najlepsze i sprawdzone rozwiązania. Jednocześnie dostosowujemy się do istniejącej infrastruktury klienta przy zachowaniu zgodności z zasadami i normami funkcjonującymi w naszej organizacji.
Wszystkie powyższe znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów oprogramowania.
KONTAKT
Jeśli chcą Państwo przesłac nam opinie, sugestie lub uwagi - prosimy wypełnić poniższy formularz:
nazwa firmy:
osoba kontaktowa:
e-mail:
numer telefonu:
Treść wiadomości:
WYŚLIJ FORMULARZ
Administratorem Twoich danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem e-mail'a lub formularza kontaktowego jest firma SZPADZIK Beata Szpadzik z siedziba w Kolbudach ul.Polna 30 83-050. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub e-mailu. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.